მენიუ დახურვა

მარიამ სუმბაძე, დირექტორი

გიორგი ქეშელაშვილი, თავმჯდომარე
Boxwood

ირაკლი გოგოლაძე
iknow

გიორგი მჟავანაძე
Do So

დავით ჯაფარიძე
Azry

გივი სართანია
Wandio

ნიკოლოზ ბერელიძე
Innotec

დავით კიზირია
Innovative Systems Management

შოთა მურცხვალაძე
Mindworks

დავით ბოლქვაძე
Greentest

გიორგი ქანანაშვილი
Monrem

ირაკლი კობერიძე
Mioni Center