მენიუ დახურვა

ICT კლასტერი წარმოადგენს სხვადასხვა კომპანიისა და ორგანიზაციის ერთობლივ ინიციატივას, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს ეკონომიკის და საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ზრდას თავისი დროისა და რესურსების ინვესტირებით ტექნოლოგიური ბიზნესისა და განათლების განვითარებაში. ჩვენ პროგრესულად ვზრდით ჩვენი პარტნიორების ბაზას და მუდმივად ვცდილობთ ახალი სასარგებლო ურთიერთობების დამყარებას სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან გლობალური მასშტაბით.

ჩვენი პარტნიორები

ევროპის კავშირი
ინიციატივა "ევროკავშირი ბიზნესისთვის"

GIZ-ი (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება)

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

აწარმოე საქართველოში

ესტონეთის ICT კლასტერი

ITL