მენიუ დახურვა

ტექნოლოგიური და ინოვაციური ბიზნესის განვითარებაში კერძო სექტორს უდიდესი როლი აქვს. თუმცა არსებობს უამრავი წინაღობა, რომლებიც შეიძლება მოხსნას მხოლოდ ტექნოლოგიების და ბიზნესის განვითარების მხარდამჭერი საჯარო პოლიტიკების არსებობას. ეს აუცილებელია, რათა ტექნოლოგიების განვითარების სიკეთეების გამოყენება მოხდეს ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად. ამიტომ საქართველოს ICT კლასტერი პროაქტიულად თანამშრომლობს საჯარო სექტორთან ისეთი საკანონმდებლო და პოლიტიკური მექანიზმების შესაქმნელად, რომელიც ღია და სამართლიანი ბაზრის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენი საქმიანობა მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

ღია კომუნიკაცია

რეგულარული კომუნიკაციის მექანიზმების შემუშავება, მათ შორის, შეხვედრები და მრგვალი მაგიდის ფორმატში დისკუსიები როგორც ქართული სახელმწიფო სტრუქტურების, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით.

კონსულტაციები

მხარს ვუჭერთ ახალ შეთავაზებებს საჯარო სექტორისთვის პოლტიკის ცვლილებების და ერთობლივი ინიციატივების განხორციელების მიზნით.