მენიუ დახურვა

პარტნიორობა აშშ საელჩოს პროექტში – მეწარმეობის სწავლება პროფესიულ სასწავლებლებში

საქართველოს ICT კლასტერი გახდა აშშ საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ოფიციალური მხარდამჭერი. პროექტის ფარგლებში, კალიფორნიის უნივერსიტეტის (UC Davis) გამოცდილების საფუძველზე და…