მენიუ დახურვა
 • Home
 • ექსპორტის მართვის საფუძვლები
Mindworks Education
Uncategorized

ექსპორტის მართვის საფუძვლები

10 weeks
All levels
73 lessons
10 quizzes
15 students

ფიქრობთ თქვენი წარმოებული პროდუქციის ექსპორტზე? გეგმავთ ექსპორტის მენეჯერად მუშაობას? მაშინ ეს კურსი ზუსტად თქვენთვისაა. ჩვენი მიზანია დაგეხმაროთ ექსპორტის მენეჯმენტის პროცესის გააზრებაში, სწორ დაგეგმვასა და განხორციელებაში.

კურსი მოიცავს იმ ძირითად საკითხებს, რისი ცოდნაც დამწყებ ექსპორტიორებს სჭირდება საწყის ეტაპზე.

თქვენ ისწავლით
  1. ექსპორტის მენეჯმენტის პროცესსა და შესაბამის ქართულ კონტექსტს
  2. საექსპორტო პოტენციალის შეფასებას
  3. პოტენციური ბაზრის იდენტიფიცირებას
  4. ბაზარზე შეღწევის სტრატეგიისა და გეგმის შემუშავებას
  5. საუკეთესო პარტნიორის შერჩევას
  6. საერთაშორისო მოლაპარაკებებსა და კონტრაქტს
  7. საექსპორტო პროდუქტის მომზადებას
  8. დოკუმენტაციის მომზადებას ექსპორტის შეუფერხებელი პროცესისთვის
  9. ექსპორტის ლოგისტიკის დაგეგმვასა და განხორციელებას
  10. ბაზრის შენარჩუნებასა და განვითარებას
ვის შეუძლია კურსის გავლა

კურსის უფასოა და მისი გავლა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

კურსის გასავლელად პრერეკვიზიტები არ არის, თუმცა მსმენელისთვის უპირატესობაა რომელიმე უცხო ენის ცოდნა და ბიზნესის მიმართულებით გარკვეული ცოდნა ან გამოცდილება.

ექსპერტები
  1. გიორგი ჩიტაძე
  2. გვანცა მელაძე
  3. მიხეილ კობალაძე
  4. ირინა ქიტიაშვილი
  5. სოფია ბრიტანჩუკი
  6. ლევან ნებიერიძე
პროექტის გუნდი

პროექტი განხორციელდა საკონსულტაციო კომპანია Mindworks-ის მიერ.

პროექტის მენეჯერი: შოთა მურცხვალაძე
ინსტრუქციული დიზაინერი: ნათია გაბრიჩიძე
ვიდეო გადაღება და მონტაჟი: მალხაზ სვანიძე
გრაფიკა: გურამ ქველაძე
განსაკუთრებული მადლობა სსიპ “აწარმოე საქართველოში” ექსპორტის განვითარების დეპარტამენტის თანამშრომლებს.


ონლაინ კურსი შეიქმნა USAID პროგრამის „მმართველობა განვითარებისთვის“ (Governing for Growth (G4G) in Georgia) ფარგლებში სსიპ “აწარმოე საქართველოში” თანადამინანსებით.